Kiwi Tours Ltd P. 06 755 1525 F. 06 755 1526 E. tours@kiwitours.kiwi.nz W. www.kiwitours.kiwi.nz Find us on Facebook. Kiwi Tours Ltd